ITS Global logo

Wat is een firewall?

Firewall schermt onnodig verkeer af van interne systemen. Het beste is om alles te blokkeren, en alleen doorlaten wat nodig is om de dagelijkse gang van zaken te kunnen voortzetten dit noemen ze White listen. Wanneer het over een firewall gaat zou de vergelijking naar een huis gemaakt kunnen worden. De firewall staat symbool voor de muren van het huis, echter om het huis te betreden is er een deur nodig. Deze deuren staan symbool voor wat bij een firewall “poorten” zijn. De poorten gaan alleen open voor geverifieerde toegang, dit wordt access control genoemd. Een firewall maakt het lastig voor security scans om uit te zoeken waar kwetsbaarheden zitten. Omdat een firewall de poorten dichthoudt kan een scan zoals de bedoeling is vaak maar weinig zien. Een scan wil verschillende testen uitvoeren maar een firewall houdt dit terecht tegen. Het zou dus zo kunnen zijn dat er zaken over het hoofd worden gezien. Een voordeel is dat hackers deze zaken ook niet zomaar kunnen zien. Hackers maken wel gebruik van andere technieken om een voet tussen de deur van ons huis te krijgen. Een veel voorkomende manier is phishing. Wanneer hackers toegang hebben tot ons spreekwoordelijke huis blijkt dat de beveiliging niet voldoende is geweest. Zo kan het zijn dat we binnen in ons huis nergens een slot op de deur hebben, alle maten van beveiliging doen zich aan de buitenkant van ons huis voor.

Interne security scan:
Wat we vaak zien is dat er veel gebruik wordt gemaakt van een goede beveiliging aan de buitenkant, maar op het interne netwerk vaak niets of weinig zaken beveiligd zijn. Een externe security scan zal snel uitwijzen dat uw IT-security goed op orde is, echter zit het grootste gevaar op het interne netwerk. Een interne security scan geeft meer gaten en kwetsbaarheden in uw netwerk weer, wij helpen u graag deze te dichten. Doe een gratis externe en interne scan via onze free trial! Daarna helpen wij u uw deuren goed te sluiten.

Neem contact met ons op

Kom een keer op de koffie en kom te weten wat we mogelijk voor u kunnen betekenen

arrow